Chrząszczyce

Informacje dotyczące dopłaty do materiału siewnego w roku 2013.

Agencja Rynku Rolnego od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W roku 2013 producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie takiej dopłaty. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty jest od 15 stycznia do 25 czerwca br. W tym okresie producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym są następujące:

  • 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
  • 160 zł w przypadku roślin strączkowych
  • 500 zł w przypadku ziemniaków

Przypominamy również, że łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,500 Euro w okresie 3 lat podatkowych.

W województwie opolskim w ramach tego programu wypłacono łącznie około 30 mln zł, w tym w poszczególnych latach dopłata wyniosła: w 2007 roku – 760 tys., w 2008 roku – 4,98 mln, w 2009 roku – 4,42 mln, w 2010 roku – 5,26 mln, w 2011 roku – 6,62 mln a w 2012 roku 7,15 mln. Na terenie Opolszczyzny obecnie korzysta
z tego mechanizmu ok. 3,6 tys. beneficjentów a po względem liczby wydanych decyzji zajmujemy 6 miejsce w kraju.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Wyszukaj w serwisie