Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Pamiętaj, złóż deklarację CEEB, spis trwa do końca czerwca

Przypominamy iż od 1 lipca 2021 r. w całym kraju trwa obowiązkowy spis źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele i zarządcy budynków zostali zobligowani do zgłoszenia wszystkich zainstalowanych źródeł ciepła lub spalania paliw, nawet jeżeli nie są eksploatowane albo są używane tylko sporadycznie. Spis dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Informacje te będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czyli ogólnopolskiej bazie danych, która ma pomóc w walce z problemem smogu. Bazę tę prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Czasu, aby wywiązać się z tego obowiązku pozostaje już coraz mniej, gdyż spis trwa tylko do 30 czerwca 2022 r. Właścicielom, którzy zainstalowali nowe źródło ciepła, przypominamy, że termin złożenia deklaracji wynosi zaledwie 14 dni od dnia uruchomienia. Warto również podkreślić, że jeśli właściciel/zarządca budynku nie wywiąże się z tego obowiązku, to grozi mu kara administracyjna.

Deklarację można złożyć:

  • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim (I piętro, pokój nr 14)
  • w formie elektronicznej przez stronę internetową www.ceeb.gov.pl

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ceeb.gov.pl oraz pod nr tel. 77 40 13 741 u Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza, który realizuje projekt pn. ”Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Plakat ceeb-1.jpeg

Wyszukaj w serwisie