Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Uwaga ważna informacja dla posiadaczy kompostowników !!!

Badanie satysfakcji korzystania z przydomowego kompostownika.

Drodzy mieszkańcy!

W celu zbadania efektywności wykorzystania przydomowych kompostowników, przekazanych Państwu bezpłatnie w ramach Programu Użyczania przydomowych kompostowników na terenie gminy Prószków, serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza sprawozdawczego (ankiety) za rok 2021.

Badanie ma na celu zweryfikowanie czy Państwa kompostowniki spełniają określone funkcje oraz potrzeby, a także oszacowanie sumarycznego tonażu kompostowanych na terenie gminy bioodpadów, w celu przyjęcia odpowiedniej strategii działań względem systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie naszej gminy.

Formularz sprawozdawczy należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Prószkowie w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Formularz można złożyć:

  1. w formie papierowej: osobiście w sekretariacie (pok. nr 18, I p.) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;
  2. w formie elektronicznej: uwierzytelniony certyfikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Formularz można pobrać w tym miejscu :

DOCXAnkieta_2021 Kompostowniki.docx (22,34KB)

PDFAnkieta_2021 Kompostowniki.pdf (60,56KB)

lub odebrać wersję papierową bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (pok. nr 18).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Prószkowie lub pod nr telefonu 77 40 13 748 – Pani Andżelika Mróz lub e-mail:

4.jpeg5.jpeg2.jpeg3.jpeg

 

Wyszukaj w serwisie