Chrząszczyce

Gmina Prószków otrzymała wsparcie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Prószków  w 2022 roku  otrzymała  wsparcie  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021- 2025 – Priorytet 3.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 
BOSS Informacja na stronę NPRCZ 2022_(1).jpeg

Wyszukaj w serwisie