Zachód słońca

Leopoldy Prószkowskie 2013

Kandydatów do poszczególnych kategorii mogą zgłaszać radni, sołtysi, stowarzyszenia oraz mieszkańcy w liczbie minimum 10 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Proszę skorzystać z niżej załączonej karty zgłoszeniowej oraz zgody kandydata.


Wyszukaj w serwisie