Chrząszczyce

LEOPOLDY PRÓSZKOWSKIE 2011

Zasady przyznawania statuetki Leopolda Prószkowskiego 2011

Statuetka będzie przyznawana w następujących trzech kategoriach:

I. Działalność społeczna - jedna statuetka

II. Kultura i sztuka - jedna statuetka

III. Sport i rekreacja - jedna statuetka

Do wyróżnienia można zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy bądź instytucje za pomocą formularzy. Formularze są do pobrania poniżej. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 31.01.2011 r.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje organom statutowym gminy Prószków i ich przedstawicielom, mieszkańcom gminy w liczbie co najmniej 10 osób, organizacjom społecznym, zawodowym i politycznym działającym na terenie naszej gminy. Kapituła Leopoldów, którą powołuje Burmistrz Prószkowa wybierzez spośród zgłoszonych kandydatów po trzech do każdej kategorii tzw. nominowanych. Podczas uroczystej gali Lopoldy Prószkowskie 2011, która odbędzie się 26 lutego 2011 r. spośród nominowanych zostanie wybrany jeden laureat. Laureaci otrzymaja statuetkę Leopolda Prószkowskiego 2011.

DOCZgłoszenie kandydata do wyróżnienia Leopoldy Prószkowskie 2011 (28,00KB)

DOCZgoda kandydata na udział w konkursie (21,50KB)

Wyszukaj w serwisie