Zachód słońca

Przekształcenie pomnika w Folwarku

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego Instytut Pamięci Narodowej zwrócił się do Gminy Prószków o usunięcie z pomnika znajdującego się w Folwarku upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej symboli kojarzonych z państwem totalitarnym. Pomnik zostanie przekształcony w miejsce poświęcone wszystkim ofiarom II wojny światowej.

Uroczystość przekształcenia pomnika odbędzie się w dniu 23 marca 2022 roku o godzinie 14.30. W uroczystości uczestniczyć będą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, władz Gminy Prószków oraz mieszkańcy.

1.jpeg

Wyszukaj w serwisie