Zamek Prószkowski nocą

Składanie wniosku o nadanie nr PESEL przez obywateli Ukrainy

W celu złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Prószkowie o nadanie numeru PESEL należy umówić się telefonicznie pod nr

77 40 13 713    lub       40 13 745.

Щоб отримати номер PESEL, запишіться на прийом по телефону за номером 77 40 13 713 або 77 470 13 745.

Wyszukaj w serwisie