Zamek Prószkowski z lotu ptaka

NABÓR DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W PRÓSZKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZOSTANIE ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2022r.

2. WNIOSKI ZŁOŻONE WCZEŚNIEJ NIE MUSZĄ BYĆ PONAWIANE.

3. OD 1 DO 30 KWIETNIA 2022r NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW Z ZAKŁADU PRACY LUB WYPIS Z CEIDG  O PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.

UWAGA !!!   ZAŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W PLACÓWCE !!!

4. PO DOSTARCZENIU W/W DOKUMENTÓW KAŻDY RODZIC OTRZYMA NUMER REKRUTACYJNY.

5. WYNIKI NABORU ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ŻŁOBKA ZA POMOCĄ NUMERU REKRUTACYJNEGO NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 20 MAJA 2022r

6. DZIECI NIEPRZYJĘTE W PODSTAWOWYM NABORZE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŻŁOBKA :

PDFkarta_zgloszenia_dziecka_do_zlobka.pdf (572,01KB)

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie