Chrząszczyce

Przyznane stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 r.

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2022 roku przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2021r. 

L.p.

Imię

Nazwisko

1

Julia

Dynak

2

Łukasz

Staniów

3

Julia

Staniec

4

Magdalena

Kowalczyk

5

Anna

Kowalczyk

6

Agnieszka

Krok

7

Zuzanna

Leśniewska

8

Julia

Leśniewska

9

Alicja

Herbst

10

Justyna

Stępień

11

Zuzanna

Młynarczyk

12

Krzysztof

Centkowski

13

Krzysztof

Bednarek

14

Milena

Zdzuj

 

Podstawa prawna: § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 r., poz.1028).

Wyszukaj w serwisie