Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków-Przysiecz - utrudnienia i harmonogram prac

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Prószków już w najbliższych dniach ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej 414 na trasie Złotniki – Przysiecz.

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac wraz z poglądową mapką zakresu robót.

Harmonogram realizacji robót:

 • Etap I  

DW 429 odc. rondo (bez samego ronda) – hotel Arkas – długość ok. 350 m.

 • Etap II

DW 414 odc. od Opola (Dom Pomocy Społecznej) do ul. Stawowej (kierunek Prudnik) wraz z  rondem i wylotem w kierunku Komprachcic (DW 429 ul. Młyńska) oraz wylot do ul. Krasickiego  - długość ok. 450 m.

Etap III

DW 414 od ul. Stawowej za przepust P-4 (ostatni w kierunku A4) – długość   ok. 500 m.

 • Etap IV

DW 414 od przepustu P-4 przez A4 do końca opracowania w Przysieczy – długość – ok. 1 km.

podział na etapy.jpeg

Ramowy plan robót:

 • 16.02.2022 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie wycinki drzew na całym zadaniu.
 • 01.03.2022 - wprowadzenie ruchu wahadłowego - etap III. Przebudowa przepustów P2, P3, P4 (wszystkie pod DW 414) - strona prawa (kierunek Prudnik).
 • 07.03.2022 - wprowadzenie ruchu wahadłowego na etapie I (przebudowa kanalizacji deszczowej oraz  kolejno teletechnicznej i energetycznej).
 • 04.04.2022 Etap I - kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznej i energetycznej oraz następujące  po sieciach roboty drogowe.

Etap III - kontynuacja przebudowy przepustów na stronie prawej, budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i energetycznej wraz z postępującymi po sieciach robotami drogowymi

 • 04.05.2022  Etap I – roboty drogowe. Etap III – roboty nawierzchniowe
 • 16.05.2022 Etap IIIzmiana organizacji ruchu – wyłączenie lewej strony drogi. Przebudowa przepustów P1 (ul. Partyzancka), P2, P3, P4 strona lewa. Przebudowa sieci sanitarnej, wodociągowej, energetycznej wraz z postępującymi po sieciach robotami drogowymi. Etap I – roboty drogowe.
 • 04.07.2022  Etap III – roboty nawierzchniowe
 • 11.07.2022 - ruch wahadłowy na etapie II strona lewa w tym zamknięcie wlotów DW 429 i ul.  Krasickiego. Budowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej.

Etap IV - Roboty drogowe

 • 16.08.2022 Etap I – roboty nawierzchniowe.

Etap IV -  kontynuacja robót drogowych.

 • 05.09.2022 Etap II – roboty nawierzchniowe strona lewa.
 • 12.09.2022 Etap II – zmiana organizacji ruchu strona prawa. Budowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej oraz postępujące po sieciach roboty drogowe. Etap IV – roboty drogowe.
 • 24.10.2022  Etap II – roboty nawierzchniowe strona prawa.

Etap IV – roboty drogowe.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z budową ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudową skrzyżowania DW 414 z ul. Zimnicką na odcinku Złotniki – Proszków Pomologia droga na tym odcinku zamknięta będzie do 15.05.2022r.

Objazd zamkniętego odcinka drogi przedstawia poniższa mapka

objazd.png

 

Wyszukaj w serwisie