Zamek Prószkowski

Budżet Gminy Prószków na rok 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013.

PDFUchwała nr XXIII-183-2012.pdf (531,76KB)

 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013.

PDFProjekt budżetu na rok 2013.pdf (12,70MB)

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,62MB)

 

Uchwała nr 643/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2013.

PDFUchwała RIO nr 643-2012.pdf (580,27KB)

 

Uchwała nr 644/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała RIO nr 644-2012.pdf (605,06KB)

 

Uchwała nr 645/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budzetowej.

PDFUchwała RIO nr 645-2012.pdf (521,84KB)

 

Uchwała nr 758/2012 z dnia 30 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej ptognozie finansowej na lata 2013 - 2018.

PDFOpinia RIO z dnia 30 stycznia 2013 r. kwota długu w WPF.pdf (497,63KB)

 

Uchwała nr 759/2012 z dnia 30 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. możliwości sfinansowania defidytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Prószków na 2013 rok.

PDFOpinia RIO z dnia 30 stycznia 2013 r..pdf (458,04KB)

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie