Zachód słońca

Pliki do pobrania

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
PDFdeklaracja_a_v.1.4_-dot. budynków mieszkalnych.pdf (259,67KB)
PDFdeklaracja_b_v.1.4_-dot. budynków niemieszkalnych.pdf (289,42KB)
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dokumenty związane z dotacją do wymiany węglowych źródeł ciepła na proekologiczne:
DOCzałącznik nr 1 Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej.doc (94,00KB)
DOCzałącznik nr 2 pelnomocnictwo zbiorowe.doc (41,50KB)
DOCzałącznik nr 3 Wniosek o rozliczenie dotacji.doc (92,00KB)
DOCzałącznik nr 4 Protokół likwidacji.doc (35,00KB)
DOCzałącznik nr 5 Protokół instalacji.doc (41,50KB)
DOCzałącznik nr 6 zetawienie kosztów.doc (56,50KB)
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
https://bip.proszkow.pl/4246/916/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-proszkow-na-zadania-sluzace-ochronie-powietrza-polegajace-na-trwalej-zmianie-ogrzewania-weglowego-na-proekologiczne-w-roku-2022.html

Dokumenty związane z dotacją na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2022 roku:
DOCwniosek o udzielenie dotacji.doc (36,50KB)
DOCzał nr 1 ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest azbest.doc (60,00KB)
DOCzał nr 2 informacja o wyrobach zawierających azbest.doc (33,00KB)
DOCzał nr 3 o ilości wyrobów azbestowych.doc (24,50KB)
DOCzał nr 4 oświadczenie - przeprowadzenie prac i upoważnienie do starostwa.doc (24,50KB)
DOCOświadczenie de minimis.doc (43,00KB)
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
https://bip.proszkow.pl/4314/916/ogloszenie-w-sprawie-konkursu-na-uzyskanie-dotacji-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-proszkow-w-2022-roku.html
 

Herb gminy

PNGherb.png (100,34KB)

PNGherb z nazwa.png (148,57KB)

JPEGherb z nazwa 2.jpeg (83,14KB)

 

 

Wyszukaj w serwisie