Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Informujemy, że dnia 04.01.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

 

Dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania gospodarstwa.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie 46-060 Prószków ul. Opolska 17  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 31.10.2022r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Link do strony: http://mops.proszkow.pl/91/81/dodatek-oslonowy.html

Wyszukaj w serwisie