Widok z lotu ptaka

BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2e13a1d-0913-435f-96da-2074d4bd6f90

 

Wyszukaj w serwisie