Zamek Prószkowski

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku


Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku

         Urząd Miejski w Prószkowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2022 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

         Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022r.

         Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

 

Wyszukaj w serwisie