Staw Nowokuźnicki

Świadczenie wychowawcze od 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie wychowawcze od 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego „500+” będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski i wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • PUE ZUS
  • Bankowości elektronicznej
  • Portalu Emp@tia        

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie będzie kontynuował wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Wyszukaj w serwisie