Zamek Prószkowski

Rusza nabór na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Rusza nabór na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” poszukuje:

 1. osób chcących skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;
 2. osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 

1. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (77) 40-13-715 lub (77) 40-13-716. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Szczegóły programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

 

2. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2022”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Informację można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 77 4013715, 77 4013715 oraz 77 4643053.

Więcej informacji na temat Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

 

 

Wyszukaj w serwisie