Chrząszczyce

Konkurs fotograficzny: Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejsim

W związku z powyższym, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: Fotografia indywidualna  - pojedyncze zdjęcie przedstawiające efekty realizacji RPO WO 2007 - 2013, Fotoreportaż - cykl powiązanych tematycznie zdjęć 4 - 7 sztuk przedstawiających efekty realizacji RPO WO 2007 - 2013.

Prace w formie elektronicznej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45 - 082 Opole z dopiskiem: Konkurs fotograficzny lub na adres e - mail: .

Szczegółowe informacje nt. zgłaszania prac do konkursu, regulamin konkursu oraz listę projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronie www.konkurs-foto.opolskie.pl.

 

Wyszukaj w serwisie