Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Kampania „16 DNI BEZ PRZEMOCY”

 

   

Kampania „ 16 DNI BEZ PRZEMOCY”

25.11.2021r.  - 10.12.2021r.

     logo kampanii.jpeg

Czym jest Kampania 16 Dni?

Akcja „16 Dni bez przemocy”  to międzynarodowa   kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

    Wybrano dni pomiędzy 25 listopada Międzynarodowym Dniem  Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia (Międzynarodowym  Dniem  Praw Człowieka), aby symbolicznie  podkreślić  związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. Przemoc wobec każdej osoby  jest pogwałceniem  praw człowieka, a nie sprawą prywatną każdego obywatela. 

     Nie reagując narażamy życie i zdrowie osób nią dotkniętych. Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie , nie bądź obojętny! Powiadom służby , które przeciwdziałają przemocy w rodzinie . Na pewno takie zgłoszenie przyjmie od Ciebie pracownik ośrodka pomocy społecznej, policjant , przedstawiciel ochrony zdrowia oraz przedstawiciel  oświaty.

    

       W ramach kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Prószków organizuje w dniu 29-11-2021r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie spotkanie ze specjalistami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

      Rozprowadzane będą również ulotki informacyjne podnoszące świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy  oraz możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę , która jest przemocą  zagrożona .

 

 

   W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji np:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 , 46-060 Prószków, tel. 77/4013715,   77/4643053,
 2. Gminnego punktu pomocy psychologicznej  w Prószkowie w każdy wtorek od godz. 14.00 do 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków,
 3. NZOZ Domed Zimnice Wielkie- Poradnia psychiatryczna i psychologiczna, ul. Szkolna, 2A, 46-061 Zimnice Wielkie,  tel. 77/4648518,
 4. NZOZ Remedia Prószków ul. Polna 1,46-060 Prószków  tel. 77/4649007,
 5. Posterunku Policji w Prószkowie ul. Opolska 10, tel .77/4637077,
 6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole pokój nr 107,tel. 77/4410567, tel. 77/442-05- 04,
 7. Specjalistycznego Ośrodka Wsparciadla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu ul. Małopolska 20 A / tel 77/455 63-90-92 wew. 3/,
 8.  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole, tel: 77 4552535.

 

Bezpłatne numery pomocowe

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
   Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"  tel. 22 668-70-00, całodobowy  telefon 800-12-00-02, e-mail: .,
 2. Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111,  www.116111.pl,
 3. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. tel. 800 120 226,
 4. Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej. tel. 22 828 11 12,
 5. Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych  tel. 116123 ,    
 6. Telefon zaufania młodych tel  22/484-80-04,      
 7. Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka  tel. 800-121-212,  
 8. Wsparcie dla osób po stracie bliskich tel. 800-108-108,
 9. Tumbo pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie tel. 800-111-123,       
 10. „Dobre słowa”- telefon dla seniorów tel. 12/333-70-88,
 11. Telefon pogadanka tel. 800-012-005,
 12. Telefon zaufania HIV/AIDS  tel. 801-888-448,
 13. Telefon zaufania „Uzależnienia behawioralne” tel. 801-889-880,
 14. Ogólnopolski telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania  tel. 800-199-990.

 

Wyszukaj w serwisie