Chrząszczyce

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wsparcie dla Gminy Prószków

Gmina Prószków  w 2021 roku  otrzymała  wsparcie  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021- 2025 – Priorytet 3.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

          W ramach Priorytetu 3  Gmina otrzymała środki finansowe  w wysokości 9.500 zł  skierowane do czterech placówek wychowania przedszkolnego biorących udział w programie:

czytelnictwo.png

 

            Udzielone wsparcie finansowe w ramach programu zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wyszukaj w serwisie