Widok z lotu ptaka

Program „Aktywna Tablica” – wsparcie dla Gminy Prószków

       

W ramach rządowego programu pn. Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” Gmina Prószków otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł . Całkowity  koszt programu  to 43.750 zł

          Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest  wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

            Głównym celem programu „Aktywna Tablica” jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W programie udział bierze Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.  

Aktywna tablica.png

Wyszukaj w serwisie