Zamek Prószkowski nocą

Zmiana numeru telefonu, pod którym można zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach.

Nastąpiła zmiana nr pod którym można zgłaszać bezpańskie, wałęsające się psy. Obecnie funkcjonujący numer to 782 032 588.

Wyszukaj w serwisie