Staw Nowokuźnicki

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

 

  1. „BARTEK” Marek Bartków, Krobusz 2, 48-210, gm. Biała, telefon: 503 531 668 (folia, worki big bag, puste kanistry po środkach ochrony roślin);
  1. INTEREKO Sp. z o.o., ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole,
    telefon: 77 47 47 219 (Zużyte opony, folia odpadowa).

Wyszukaj w serwisie