Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Osiągnięte wymagane poziomy odpadów komunalnych

Osiągnięte wymagane poziomy odpadów komunalnych

Gmina Prószków osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

  1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 51,6%
  2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1,88%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

  1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,56%
  2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

  1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 3,97%
  2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Remondis Opole Sp. z o.o., z siedzibą Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

  1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 6,8%
  2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Wyszukaj w serwisie