Zachód słońca

Osiągnięte wymagane poziomy odpadów komunalnych

Osiągnięte wymagane poziomy odpadów komunalnych

Gmina Prószków osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 51,6%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1,88%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,56%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 3,97%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Remondis Opole Sp. z o.o., z siedzibą Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, osiągnęła w 2020 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 6,8%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gmina Prószków osiągnęła w 2021 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 21 %
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 5,34 %

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2021 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,14 %
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2021 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 8,02%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Remondis Opole Sp. z o.o., z siedzibą Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, osiągnęła w 2021 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,75%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gmina Prószków osiągnęła w 2022 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 27,4%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2022 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,2%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., z siedzibą ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, osiągnęła w 2022 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 1,88%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Remondis Opole Sp. z o.o., z siedzibą Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, osiągnęła w 2022 r. następujące wymagane poziomy:

 1. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 2,97%
 2. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%

Wyszukaj w serwisie