Staw Nowokuźnicki

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane przez podmioty z terenu gminy Prószków zagospodarowane zostały w całości w roku 2020 na Instalacji Komunalnej MBP Remondis Sp. z o.o. w Opolu, ul. Podmiejska 69

Bioodpady odebrane przez podmioty z terenu gminy Prószków zagospodarowane zostały w całości w roku 2020 na Instalacji kompostowni prowadzonej przez Zakład Komunalny Sp. z o.o., w Opolu, ul. Podmiejska 69

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Prószków zostały zagospodarowane w 2020 r. na następujących na instalacjach:

  1. Składowisko odpadów w Opolu, ul. Podmiejska 69 – dotyczy stabilizatu spełniającego wymagania AT4 (19 05 99);
  2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, gm. Kluczbork (19 12 12);
  3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gaci, gm. Oława (19 12 12);

Wyszukaj w serwisie