Studnia w Parku przed Zamkiem

Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów

Historia należy do jednego z trudniejszych przedmiotów szkolnych, dlatego należy ją przybliżać i "pokazać" w niekonwencjonalny sposób. Pragniemy odnieść się do historycznych miejsc, znajdujących się w naszych regionach, by w ten sposób zainteresować dzieci prehistorią. Dinozaury i mamuty kojarzą się dzieciom z postaciami bajkowymi, dlatego ułatwią im podróż w czasie.

Aby wprowadzić dzieci w tematykę prehistorii planujemy warsztaty - praca z gliną, zatytułowane "Prehistoryczne zwierzęta", które odbędą się podczas spotkania w Złotnikach.
 Partnerzy z Czech mając w swojej szkole piec do wypalania gliny wykorzystują ten materiał do pracy z dziećmi podczas zajęć artystycznych  i stale zdobywają umiejętności lepienia w glinie. Warsztaty pozwolą im udoskonalić je oraz podzielić się swym doświadczeniem z uczniami polskimi.
Zależy nam na rozwoju artystycznym naszych uczniów, a praca z tym materiałem to dla dziecka bardzo twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, ale także doskonałe zajęcie terapeutyczne i relaksacyjne.
Po warsztatach uczniowie pojadą do Krasiejowa."Tunel czasu" zapoczątkuje zwiedzanie JuraParku, następnie wezmą udział w warsztatach plastyczno-paleontologicznych oraz wspólnie spędzą czas wolny. Zdobyta tam wiedza zainspiruje uczniów do kolejnych działań twórczych i odkrywczych, które realizowane będą w partnerskich szkołach w trakcie roku szkolnego. Etapem kończącym projekt będzie spotkanie uczniów w Czechach, mające na celu poznanie i porównanie śladów prehistorii w obu regionach.

Cele:

Głównym celem projektu jest nauka nowych umiejętności artystycznych: lepienia w glinie na bazie doświadczeń czeskiego partnera, czemu służyć będą warsztaty pracy  z gliną "Prehistoryczne zwierzęta".  Tematyka warsztatów stanowić będzie punkt wyjścia do rozwijania zainteresowań uczniów historią połączoną ze zdobywaniem wiedzy o najstarszej epoce  w dziejach ludzkości. Zaplanowane wspólne wycieczki i działania umożliwią rozwój artystyczny uczniów,  porównanie śladów prehistorii w obu regionach, a także pielęgnowanie zawartych znajomości  z możliwością nawiązania kolejnych.

Wyszukaj w serwisie