Zachód słońca

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich

 

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu   poprawę bezpieczeństwa i warunków jazdy oraz bezpośredni dojazd do budynków Użyteczności Publicznej poprzez przebudowę ul. Opolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Zimnice Wielkie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2021 r. Gmina Prószków podpisała umowę z Samorządem  Województwa Opolskiego i przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich.”
 

Opis operacji:

Tytuł Operacji

„Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich.”

Nr Umowy

00062-65151-UM0800110/20

Cel Operacji

Celem planowanej operacji jest   poprawa bezpieczeństwa i warunków jazdy oraz bezpośredni dojazdu do budynków Użyteczności Publicznej poprzez przebudowę ul. Opolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Zimnice Wielkie.

Planowane efekty Operacji 

Planowana jest przebudowa 330 m drogi wraz z odwodnieniem.

 

Wyszukaj w serwisie