Chrząszczyce

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części gminy Prószków

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 25.05.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 25.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r
Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej (stacja manualna) za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: części miasta Opola, a także części gmin: Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa.

 

Zalecane środki ostrożności:
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10.pdf (243,16KB)

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

Wyszukaj w serwisie