Staw Nowokuźnicki

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

            

 

Gmina Prószków

realizuje projekt pn.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Tytuł Projektu

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Nr Umowy

DZP-I.3031.2.55.2021

Wartość Projektu

Ogółem: 24 000,00 zł

w tym środki z:

budżetu Samorządu Województwa Opolskiego   –  20 000,00 zł

budżetu gminy Prószków – 4 000,00  zł

Cele Projektu

Celem projektu jest wsparcie lokalnej działalności w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostanie:

  1. doposażona świetlica wiejska w Źlinicach w zastawę obiadową,
  2. doposażona kuchnia w zastawę i sprzęty kuchenne w świetlicy wiejskiej w Zimnicach Małych,
  3. zakupiony materiał do naprawy ogrodzenia wokół boiska wiejskiego w Ligocie Prószkowskiej,
  4. zakupie wyposażenia i materiałów do budowy boiska do siatkówki plażowej w Boguszycach.    

Koordynatorzy projektu

Adam Wrześniewski

Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 77 4013 720

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

 

Wyszukaj w serwisie