Studnia w Parku przed Zamkiem

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. prowadzi na terenie gminy Prószków:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 13B

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszycach przy ul. Opolskiej 1C

 

Telefon kontaktowy do obsługi w godzinach pracy PSZOK:

 1. w Prószkowie: 884 600 112
 2. w Boguszycach: 574 600 112

Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dzień tygodnia

PSZOK Prószków

PSZOK Boguszyce

Wtorek

-

1000-1300

Środa

1200-1700

-

Czwartek

-

1000-1300

Piątek

1000-1500

-

Sobota

II i IV w miesiącu:

1000-1300

I i III w miesiącu:

1000-1300

 

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych wyłącznie w gospodarstwie domowym:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od właściciela nieruchomości,
 6. bioodpady,
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od właściciela nieruchomości,
 8. papier,
 9. szkło,
 10. metale,
 11. tworzywa sztuczne,
 12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 13. odpady tekstyliów i odzieży,
 14. odpady niebezpieczne.

 

Zebrane w sposób selektywny odpady należy dostarczyć własnym środkiem transportu. Na terenie obu PSZOK-ów jest możliwość wypożyczenia przyczepki do przewozu wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego.

Wyszukaj w serwisie