Zamek Prószkowski

Informacja dot. realizacji programu pomocy żywnościowej

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu na  realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

W dniu 29.04.2021r., osoby kwalifikujące się do tego rodzaju pomocy otrzymały: mleko UHT, marchewkę z groszkiem, makaron jajeczny, fasolkę po bretońsku, kaszę jęczmienną, ser podpuszczkowy. Łącznie wydano 996 kg produktów.

pomoc żywnościowa.jpeg

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, t.j. w których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność,
  2. oraz w których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, t.j. 1.542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej 1.161,60zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji programu proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, tel. 774013715  w celu uzyskania skierowania.

Wyszukaj w serwisie