Widok z lotu ptaka

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu, Os. Armii Krajowej za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: części miasta Opola oraz części gmin: Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz Dąbrowa.

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf (147,40KB)
 

źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

 

Wyszukaj w serwisie