Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Informacja o wilkach na terenie Polski

W nawiązaniu do wzrastającej liczby doniesień dotyczących sytuacji konfliktowych i potencjalnie niebezpiecznych z udziałem wilka na terenie Polski, przypominamy mieszkańcom o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa do których należą:

  1. Nie dokarmiaj wilków; jeżeli wilk wydaje się być osłabiony, chory, nie utrzymuje dystansu 30 m od człowieka zawiadom Urząd Miejski w Prószkowie.
  2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
  3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
  4. W okresie między zmierzchem a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub kojcu – nie na uwięzi – taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą.
  5. W lesie prowadź psa na smyczy.
  6. Nigdy nie zabieraj ze sobą ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym dla przetrzymującego.
  7. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (tel. 77 45-26-230) lub skorzystać z fachowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” (https://www.polskiwilk.org.pl/).

Opis zachowań wilków oraz ocena powstałego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi wraz z zalecanymi działaniami.

Zachowanie

Ocena

Zalecane działania

Wilki przechodzą w pobliżu zabudowań nocą.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk przechodzi w zasięgu wzroku w pobliżu osad/rozproszonych budynków w dzień.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk nie ucieka natychmiast po zauważeniu pojazdów lub ludzi. Zatrzymuje się i przygląda się.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk jest obserwowany przez kilka dni w odległości poniżej 30 m od zamieszkałych budynków (powtarzające się zdarzenia przez dłuższy czas.

Sytuacja wymaga uwagi. Możliwy problem wynikający
z habituacji (oswajania się)
z warunkowania pozytywnego (np. wabienia wilka pokarmem).

Przeprowadzić analizę sytuacji. Poszukać miejsc przywabiających wilka
(np. składowiska z resztkami żywności) i usunąć je. Rozważyć użycie środków zniechęcających do korzystania z resztek pokarmu.

Wilk wielokrotnie pozwala podejść do siebie na odległość poniżej 30 m.

Sytuacja wymaga uwagi. Wskazuje na silne oswojenie się zwierzęcia. Możliwe problemy wynikające z warunkowania pozytywnego (np. wabienia wilka pokarmem).

Zgłosić zaistniałą sytuację
do odpowiedniego Urzędu.
Na obszarze gminy Prószków jest to Urząd Miejski w Prószkowie pod nr tel. 77 40 13 741.

Wilk wielokrotnie sam podchodzi do ludzi na odległość poniżej 30 m. Przejawia zainteresowanie ludźmi.

Wymaga uwagi/sytuacja krytyczna. Warunkowanie pokarmowe i silne oswojenie mogą prowadzić do eskalacji zachowań zuchwałych u wilka. Może pojawić się ryzyko poranienia ludzi.

Jak najszybciej zgłosić zaistniałą sytuację do odpowiedniego Urzędu. Na obszarze gminy Prószków jest to Urząd Miejski w Prószkowie pod nr tel. 77 40 13 741.

Wilk atakuje lub rani ludzi nie będąc sprowokowanym.

Sytuacja niebezpieczna.

Bezwzględnie zgłosić zaistniałą sytuację do odpowiedniego Urzędu. Na obszarze gminy Prószków jest to Urząd Miejski w Prószkowie pod nr tel. 77 40 13 741.

 

Wyszukaj w serwisie