Studnia w Parku przed Zamkiem

Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz

ul. Strażacka.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych będącym państwowym Programem

realizuje projekt pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”

Tytuł Projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz

Nr Umowy

FDS/G/33/2019/U/2020

Wartość Projektu

Ogółem: 1 181 259,47

w tym środki z: budżetu Państwa  –  708 755,68 zł

Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa sieci drogowej miasta Prószków oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego poprzez wybudowanie chodnika.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji drogi/chodników /zjazdów, odwodnienie drogi. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikiem i wykona się nawierzchnię asfaltową. Ponadto wykona się projektowane chodniki i zjazdy na posesje. Wzdłuż drogi zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie.

Koordynatorzy projektu

Adam Wrześniewski

Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 77 4013 720

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

Wyszukaj w serwisie