Chrząszczyce

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2020

 

Gmina Prószków

realizuje projekt pn.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Tytuł Projektu

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Nr Umowy

DZP.3031.2.56.2020

Wartość Projektu

Ogółem: 24 000,00 zł

w tym środki z:

budżetu Samorządu Województwa Opolskiego   –  20 000,00 zł

budżetu gminy Prószków – 4 000,00  zł

Cele Projektu

Celem projektu jest wsparcie lokalnej działalności w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostanie doposażone Sali „Dom spotkań”
w Jaśkowicach w sprzęt gastronomiczny, zakup rolet do wiaty festynowej
dla sołectwa Górki, doposażenie zaplecza gastronomicznego świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich. Ponadto zostanie utwardzony teren na placu wiejskim, zakupiony zegar zewnętrzy i 2 ławki wraz ze stołem
w sołectwie Przysiecz.

Koordynatorzy projektu

Adam Wrześniewski

Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 77 4013 720

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

Wyszukaj w serwisie