Widok z lotu ptaka

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w m. Zimnice Wielkie

Gmina Prószków

w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności  (OSA) edycja 2019

realizuje projekt pn.

„Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w m. Zimnice Wielkie”

Tytuł Projektu

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w m. Zimnice Wielkie

Nr Umowy

2019/0341/9221/SubA/DIS/OSA

Wartość Projektu

Ogółem: 114 653,22

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  50 000,00 zł

budżetu gminy Prószków – 64 653,22 zł

Cele Projektu

 Celem projektu jest utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Zimnice Wielkie. W ramach projektu zostaną zamontowane m. in.  urządzenia siłowni plenerowej, urządzenia placu zabaw, wykonanie małej architektury.

Realizacja Projektu 

Projekt zakłada utworzenie 1 otwartej strefy aktywności w skład którego wchodzi siłownia plenerowa oraz plac zabaw.

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

Wyszukaj w serwisie