Zamek Prószkowski

Informacja dot. realizacji programu pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność,
  2. oraz w których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej 1.161,60zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji programu proszone są        o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, tel. 774013715  w celu uzyskania skierowania.

W dniu 26-02-2021r., osoby kwalifikujące się do tego rodzaju pomocy otrzymały:  marchewkę z groszkiem, koncentrat pomidorowy, cukier, mus jabłkowy, makaron jajeczny, płatki owsiane, szynkę drobiową, pasztet drobiowy, filet z makreli. Łącznie wydano 677,76 kg produktów.

Pomoc żywnościowa 1.jpeg

Pomoc żywnościowa 2.jpeg

 

Wyszukaj w serwisie