Staw Nowokuźnicki

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2021 r. przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r.

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2021 r. przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

 

L.p.

Imię

Nazwisko

1

Agnieszka

Krok

2

Zuzanna

Leśniewska

3

Julia

Leśniewska

4

Krzysztof

Centkowski

5

Julia

Dynak

6

Justyna

Stępień

7

Julia

Staniec

8

Joanna

Miedziejko

9

Anna

Kowalczyk

10

Magdalena

Kowalczyk

11

Milena

Zdzuj

 

Podstawa prawna: § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie   w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 r., poz.1028).

 

 

Wyszukaj w serwisie