Zamek Prószkowski

Komunikat RSO: Ost.hydro.-wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 19.02

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni górnej Prosny następują wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Gorzowie Ślaskim na Prośnie.

Komunikat jest ważny od 19-02-2021 18:25:00 do 20-02-2021 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wyszukaj w serwisie