Staw Nowokuźnicki

Komunikat RSO: Ost. hydro-wezbranie stany ostrzeg. I;13/2

Wskutek spływu wód roztopowych w zlewni Oławy prognozuje się wzrost stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Zborowicach w nocy, a w Oławie z końcem okresu obowiązywania ostrzeżenia.

Komunikat jest ważny od 18-02-2021 23:17:00 do 19-02-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wyszukaj w serwisie