Zamek Prószkowski

Komunikat RSO: Ost. hydro-wezbranie stany ostrzeg.I:14 /2

W związku ze spływem wód roztopowych w zlewni Osobłogi, w okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozuje się tendencję wzrostową stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością osiągnięcia lub przekroczenia stanu ostrzegawczego w Racławicach Śląskich.

Komunikat jest ważny od 18-02-2021 23:15:00 do 19-02-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wyszukaj w serwisie