Studnia w Parku przed Zamkiem

Zmiany w stawkach biletów MZK Opole

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie Uchwała nr XXXI/662/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole. Uchwała ta podnosi ceny biletów normalnych (które nie były podnoszone od 2015), ale dla niektórych grup społecznych ceny zostały obniżone. Przede wszystkim taryfa biletowa została uproszczona. Uchwała wprowadza nową jakość w wymiarze społecznym - wprowadzono nowe uprawnienia dla określonych grup pasażerów (jednolicie w strefie miejskiej i pozamiejskiej).

Mamy nadzieję, że te zabiegi jeszcze bardziej wpłyną na zmianę preferencji pasażerów w zakresie wyboru środka transportu przy podróżach do centrum Opola, a także wewnątrz Państwa gminy. Wierzymy również, że zmiany spowodują wzrost wolumenu sprzedaży biletów w taryfie pozamiejskiej, ponieważ dotychczas podróż w pewnych konfiguracjach osobowych mogła być nieopłacalna (np. rodzice z małym dzieckiem).

Główne zmiany dotyczące pasażerów korzystających z linii pozamiejskich realizowanych w ramach porozumień międzygminnych z Państwa Gminą przedstawiam poniżej:

 1. zrównaliśmy ulgę gminną i ustawową, dzięki czemu osoby – dotychczas uprawnione do zakupu biletów z ulgą gminną (40%) – aktualnie mogą korzystać z biletów z ulgą 50%. Bilety ulgowe miejskie i pozamiejskie mogą kupić dzieci i młodzież szkolna, uczniowie i studenci szkół zagranicznych, emeryci i renciści, a także uczestnicy studiów doktoranckich;
 2. zmieniliśmy cenę biletu jednorazowego pozamiejskiego, który teraz kosztuje 4 zł (podwyżka o 14%), ale pasażer dodatkowo otrzymał możliwość przesiadki. Oznacza to, że w ciągu 60 minut może podróżować dowolnymi autobusami niezależnie od ilości przesiadek (uwaga: czas na przesiadkę wlicza się w czas podróży). Dzięki temu pasażerowie, dla których podróż
  z przesiadką stanowiła dotychczas barierę ekonomiczną (2*3,50 zł = 7 zł za kurs), teraz otrzymują możliwość przejazdu w znacznie lepszej cenie;
 3. rozszerzyliśmy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na liniach miejskich
  i pozamiejskich. Od 1 stycznia następujące osoby posiadają prawo do podróży bezpłatnych:
  1. dzieci do lat 4,
  2. osoby niepełnosprawne o określonych grupach i kategoriach niepełnosprawności;
  3. osoby, które ukończyły 70 lat;
  4. osoby posiadające w trakcie przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.: 22 września każdego roku oraz korzystający z przejazdów
   w każdy piątek tygodnia.
 4. nowa taryfa oznacza likwidację biletu przesiadkowego – od 1 stycznia wszystkie bilety jednorazowe dają możliwość podróży z przesiadką;
 5. zmieniliśmy formułę biletów semestralnych, które były stosunkowo drogie i obowiązywały na wszystkich liniach. Obecnie bilet semestralny jest tańszy i kosztuje 275 zł (tyle samo dla ucznia i dla studenta), lecz obowiązuje na wybranych 2 liniach;
 6. nowa taryfa jest czytelna i prosta. Od 1 stycznia pasażer nie będzie miał wątpliwości przy wyborze biletów, będzie mniej błędów, nieprzyjemności, mandatów i odwołań (np. za zakup biletu z niewłaściwą ulgą – o 10 gr tańszego), które wynikają wprost z niezrozumienia różnicy pomiędzy ulgą ustawową a gminną.

Szczegóły dotyczące nowej taryfy biletowej znajdują się w Uchwale nr XXXI/662/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole. Pełny tekst dokumentu dostępny pod adresem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/9957/Uchwa%C5%82a-XXXI_662_20

 

Wyszukaj w serwisie