Studnia w Parku przed Zamkiem

Wspieraj seniora !

Wspieraj seniora !

Bądź bezpieczny - zostań w domu !!!

Bezpłatna infolinia: 22 505 11 11

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

  • Usługa wsparcia jest realizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  • Pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatna.
  • Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”?

KROK I

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

 

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Potrzebę usługi można również zgłaszać bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Numer telefonu: 774643053,  774013715 

 

KROK 2

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie.

Koszty zakupów pokrywa Senior. 

 

KROK 3

Do seniora przychodzi osoba, która zostanie wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji osoba poda imię i nazwisko oraz przedstawi dokument poświadczający, że działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarówno senior, jak i osoba wyznaczona do pomocy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, maseczka, w miarę możliwości rękawiczki). Wsparcie ustalane jest z osobą, w zależności od jej potrzeb.

Wyszukaj w serwisie