Staw Nowokuźnicki

Rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że Gmina Prószków zapewni transport do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony jest w szczególności dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie pod nr tel.:
- 77 4013715
- 77 4643053

Wyszukaj w serwisie