Studnia w Parku przed Zamkiem

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2021”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Asystentem osoby niepełnosprawnej mogą być:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2.   osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3.   osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Zakres usług asystenta to m.in. pomoc w.:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Informację można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 77 4013715, 77 4013715 oraz 77 4643053.

Więcej informacji na temat Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 

 

Wyszukaj w serwisie