Studnia w Parku przed Zamkiem

Przypominamy o Powszechnym Spisie Rolnym

Rolniku! Przypominamy, iż już tylko do 30 listopada możesz wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Spisz się już dziś na stronie https://spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii. Dodatkowo do Twoich drzwi może zapukać rachmistrz, który dokona spisu. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Plakat_A4__CMYK__bez_spadw-1.jpeg

Wyszukaj w serwisie