Staw Nowokuźnicki

Głośna próba syren alarmowych - ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

W dniach 6-9 października 2020r. (wtorek, środa, czwartek) zostanie przeprowadzone KRAJOWE ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-20 dotyczące ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W czasie treningu na terenie województwa opolskiego, w tym gminy Prószków może zostać przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Syreny będą emitować sygnał:

  • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
  • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

    
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą to tylko ćwiczenia !!!

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.z 2013r. poz.96) –  można wykorzystywać sygnały alarmowe w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu rozpoczęcia tych treningów przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wyszukaj w serwisie