Zachód słońca

Program stypendialny "Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021"

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w zakładce REGION https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

PDFNabór stypendia_j.s.t..pdf (1,40MB)

 

Wyszukaj w serwisie