Zamek Prószkowski z lotu ptaka

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu na  realizuję zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność,
  2. oraz w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji programu proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, tel. 774013715  w celu uzyskania skierowania.

W dniu 07-08-2020 osoby kwalifikujące się do tego rodzaju pomocy otrzymały:  marchewkę z groszkiem, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron, kaszę gryczaną, mleko, szynkę drobiową, filet z makreli, olej itp.

Łącznie w dniu dzisiejszym wydano 710 kg produktów.

IMG_20200807_104415.jpeg

 

Wyszukaj w serwisie